O mne

Veterinárne lekárstvo som úspešne ukončil na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2004 a a po absolvovaní doktorandského štúdia som získal medzinárodný titul PhD. V rokoch 2008 - 2011 som absolvoval najvyššie možné vzdelanie vo veterinárnej dermatológii na Univerzite v Edinburghu vo Veľkej Británii a získal som status európskeho špecialistu veterinárnej dermatológie.

Mám za sebou stovku prednášok na medzinárodných kongresoch a odborných podujatiach po celom svete. Som autorom, spoluautorom a recenzentom viacerých vedeckých a odborných publikácií. Zastrešujem dermatologický a dermatohistologický servis vo veterinárnej nemocnici Anima v Žiline a na viacerých špecializovaných pracoviskách vo Veľkej Británii.

Svoje úsilie som pretavil aj do niekoľkých ocenení:

  • Young Investigator´s prize za najlepší výskumný abstrakt
  • Ocenenie za najlepší vedecký referát vo Florencii
  • Cena The Ulli Runge Harms udelená Európskou asociáciou veterinárnych dermatológov v Bruseli za najlepšiu publikáciu a prezentáciu vedeckého projektu

Vypočujte si rozhovory so mnou:

profil na ecvd.org profil na ebvs.eu 

Kto je veterinárny dermatológ?

  1. Veterinárny dermatológ špecialista je veterinárny lekár, ktorý úspešne absolvoval medzinárodne uznaný vzdelávací program a skúšky a má diplom európskeho veterinárneho špecialistu.
  2. Certifikačný proces okrem absolvovania požadovaného špecializačného vzdelávania zahŕňa aj klinický výskum, nutnosť publikovania vo vedeckých časopisoch, prednáškovú činnosť a preukázanie nadštandardného manažmentu klinických prípadov.
  3. Posledným krokom v certifikačnom procese je úspešné absolvovanie viacdňových skúšok, ktoré zabezpečuje European College of Veterinary Dermatology*. Veterinárna obec uznáva za špecialistov iba dermatológov so štatútom diplomanta (Diplom ECVD alebo DECVD). Diplomant musí každých 5 rokov svoj status obhájiť, aby sa zabezpečilo, že z hľadiska odbornej činnosti, výskumu a ďalšieho vzdelávania drží krok s posledným vývojom vo svojej špecializácii.

*European College of Veterinary Dermatology (ECVD) je organizácia veterinárnych lekárov špecialistov s diplomom vo veterinárnej dermatológii. Títo odborníci majú získaný štatút diplomovaného špecialistu. ECVD je uznaná Európskou radou veterinárnych špecialistov a musí zachovávať najvyššie štandardy odbornej prípravy a certifikácie.

Prečo veterinárny dermatológ?

Prečo špecialista a nie všeobecný veterinár?

ikona 1

Špecializované
vedomosti

Pre komplikované prípady

ikona 2

Účinnejšia
liečba

Vďaka presnej diagnostike

ikona 3

Všetky potrebné
prístroje

Priamo na klinike

Kde ma nájdete?

Okrem Slovenska pôsobím aj na niekoľkých klinikách v zahraničí. V ponuke však mám aj obľúbenú telemedicínu, s ktorou väčšinu problémov vyriešite z pohodlia domova.

animaveterina 002

Pôsobím na klinikách

UKAberdeen, Haddington, IvernessSKŽilina, Martin
telemedicina

Telemedicína

Nevyhovujú vám miesta, v ktorých ordinujem? Väčšinu problémov vyriešime aj cez online konzultácie.

Rezervácia termínu telemedicíny

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Rezervácia termínu Anima

Moment, prosím, formulár sa nahráva...